Czy jest w Polsce praca dla przewoźników?

Polska jest obecnie jedną z potęg na europejskim rynku usług transportowych. Zapotrzebowanie na usługi spedycyjne jest duże i stale rośnie. Stawki frachtowe wzrastają, pracy dla przewoźników jest dużo a polskie firmy rozwijają działalność w całej Europie. Problemem może jednak okazać się konkurencja z Europy Zachodniej. Otóż, firmy spedycyjne nie mogąc nawiązać walki z polskimi konkurentami dyktującymi niskie ceny usług skorzystały ze swoich wpływów w Brukseli. Udział branży transportowej w tworzeniu PKB jest w Polsce na znacznie wyższym poziomie niż w większości krajów europejskich. Średnia Unijna to nieco ponad 2 proc. Widać więc, że transport ma dla polskiej gospodarki znacznie większe znaczenie niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Komisja Europejska pomoże przewoźnikom w znalezieniu pracy

Osoby zainteresowane pracą dla przewoźników bądź osoby zatrudnione w tej branży powinny przeto pilnie śledzić doniesienia o najnowszych regulacjach jakie proponuje się wprowadzić. Dyskusje o transporcie drogowym zostały bowiem obecnie zdominowane przez procedowaną przez Komisję Europejską dyrektywę o pracownikach delegowanych, jak również przez przyszłe zapisy tzw. Pakietu Mobilności. Z całą pewnością oba te akty prawne będą miały duży wpływ na warunki funkcjonowania i konkurowania przeszło 33 tys. polskich firm zaangażowanych w międzynarodowy transport drogowym nawet pomimo odrzucenia Pakietu Mobilności we wstępnej formie przez Parlament Europejski. Komisja Europejska będzie kontynuować pracę nad tą inicjatywą co stanowi wyraźną próbę ochrony przewoźników.

 

Post Author: admin