Firma spedycyjna – jak ułożyć współpracę

Firma spedycyjna – czego zleceniodawca może od niej wymagać? Indywidualnego podejścia do klienta oraz elastycznie skrojonej oferty, którą można dowolnie modyfikować. Każdy transport towaru ma bowiem swoją specyfikę. Nie tylko ze względu na rodzaj ładunku, ale też miejsce nadania i odbioru, trasę którą pokona towar i oczekiwania właściciela ładunku. 

Firma spedycyjna i jej specjalizacje

Warto zauważyć że firma spedycyjna może specjalizować się tylko w niektórych rodzajach transportu lub organizować przewozy jedynie na wybranych trasach. Niektóre przedsiębiorstwa działają wyłącznie na rynku krajowym, inne specjalizują się w transporcie międzynarodowym. Część usługodawców oferuje jedynie transport drobnicowy, domeną innych jest przewóz całopojazdowy. Warto wówczas poszukać takiej firmy, która ma doświadczenie w realizacji podobnych zleceń do naszego.

Uwaga na zakres usług

Firma może ograniczyć zakres świadczonych przez siebie usług spedycyjnych, jedynie do doradztwa w dziedzinie organizacji transportu. Z drugiej strony może też przygotować, zorganizować i przeprowadzić kompleksowy proces transportowy, obejmujący załatwienie formalności, ubezpieczenia, wynajęcie przewoźników i opiekę nad ładunkiem od momentu odbioru z miejsca nadania do dostarczenia go odbiorcy. To od klienta powinno zależeć, z których usług ostatecznie skorzysta, a które czynności zorganizuje we własnym zakresie.

Umowa i jej zawartość

Każda firma spedycyjna powinna zawrzeć z kontrahentem umowę spedycji, która określi zakres realizowanych usług. W takim dokumencie musi powinna się też znaleźć cena usługi. Warto jednak pamiętać, że firma spedycyjna ma prawo do naniesienia na zleceniodawcę dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej w umowie kosztów, jeśli takie pojawią się w czasie realizacji transportu z przyczyn niezależnych od stron umowy. Spedycja ma też prawo do pobrania zaliczki od klienta na pokrycie kosztów, które musi ponieść w związku z realizację transportu. Z drugiej strony mamy prawo oczekiwać okazania rachunków za dodatkowe usługi.

Post Author: admin