Gdzie leży siła polskiej przedsiębiorczości?

Polska utrzymuje pozycję absolutnego lidera w transporcie drogowym w Europie a praca dla przewoźników stanowi problem o tyle, że pomału zaczyna brakować wykwalifikowanych kierowców. W przewozach międzynarodowych ciężarówki z naszymi kierowcami opanowały ponad jedną czwartą rynku w Unii Europejskiej. W kraju tymczasem, nieustannie od lat przeważającą gałęzią transportu jest transport drogowy. W roku 2017, udział transportu drogowego w przewozach ładunków 867 816 ton co stanowi około 80 % ogółu przetransportowanych towarów. Branża transportowa i logistyczna rozwijają się niezwykle prężnie nawet pomimo zasad płacowych wprowadzanych przez Niemcy i Francję od 2015 r., bezustannie tworząc nowe miejsca pracy dla przewoźników. Dane GUS pokazują, że dokładnie rok temu bo 30 września 2017 r. branża transportu drogowego zatrudniała 345 tys. osób. Udział tej branży w gospodarce wynosi 5,8 proc. łącznego PKB Polski wyprzedzając nawet branżę budowlaną. Między 2004 a 2016 r, łączna całkowita ilość przetransportowanych przez transport kołowy towarów wzrosła trzykrotnie. Udział krajowych przewoźników wrastał w ostatnich latach na tyle by uplasować się na drugim miejscu w Europie, za Niemcami z udziałem rynkowym na poziomie 17,1 proc. Z liczących się krajów w transporcie drogowym (czyli z Niemiec, Polski, Hiszpanii, Francji i Holandii), jesteśmy jedynym państwem, które w latach 2010 -2016 zdołało zwiększyć udziały w europejskim rynku.

Udział branży transportowej w tworzeniu PKB jest w Polsce na znacznie wyższym poziomie niż w większości krajów europejskich. Średnia Unijna to nieco ponad 2 proc. Widać więc, że transport ma dla polskiej gospodarki znacznie większe znaczenie niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane pracą dla przewoźników bądź osoby zatrudnione w tej branży powinny przeto pilnie śledzić doniesienia o najnowszych regulacjach jakie proponuje się wprowadzić. Dyskusje o transporcie drogowym zostały bowiem obecnie zdominowane przez procedowaną przez Komisję Europejską dyrektywę o pracownikach delegowanych, jak również przez przyszłe zapisy tzw. Pakietu Mobilności. Z całą pewnością oba te akty prawne będą miały duży wpływ na warunki funkcjonowania i konkurowania przeszło 33 tys. polskich firm zaangażowanych w międzynarodowy transport drogowym nawet pomimo odrzucenia Pakietu Mobilności we wstępnej formie przez Parlament Europejski. Komisja Europejska będzie kontynuować pracę nad tą inicjatywą co stanowi wyraźną próbę ochrony przewoźników z Zachodniej Europy przed konkurencją której atut stanowi niżej opłacana praca dla przewoźników z Europy Środkowej i Wschodniej co stanowi o konkurencyjności firm przewozowych z tych regionów. Jednak dynamiczny rozwój tej branży wskazuje jednak że szansa na większe zarobki dla przewoźników jest duża.

Post Author: admin