Jak podpisać umowę ze spedytorem?

Znalezienie odpowiedniej firmy oferującej usługi spedycyjne poprzedzamy badaniem rynku. Decydują oczywiście jakość i zakres usługi, czas dostawy oraz ostateczna cena, jaką zapłacimy za transport. Wykonanie zlecenia poprzedza podpisanie umowy spedycji. Jakie zapisy powinny się w niej znaleźć?

Spedycja w przepisach prawa

Umowa spedycji to dokument przewidziany przepisami prawa. Zasady jej zawierania regulują artykuły 794-805 kodeksu cywilnego. Spedytor zobowiązuje się w niej do wykonania szeregu czynności związanych z transportem przesyłki. Umowa nakłada też na firmę spedycyjną inne obowiązki, związane np. z obsługą celną, doradztwem dotyczącym sporządzania dokumentów handlowych oraz informowaniem o przebiegu procesu transportowego.

Warto zwrócić uwagę, że usługi spedycyjne, choć związane z przewozem towarów, nie muszą obejmować samego transportu. Spedytor ponosi natomiast odpowiedzialność za przewoźników, z którymi współpracuje przy realizacji zlecenia, chyba że nie ponosi winy za ich wybór.

Czego może dotyczy usługa spedycyjna?

Usługi spedycyjne, do jakich może zobowiązać się firma prowadząca tego rodzaju działalność, to m.in. wybór i nawiązanie współpracy z przewoźnikiem, przygotowanie przesyłki do transportu, zgromadzenie niezbędnych dokumentów przewozowych, załatwienie formalności celnych, załadunek, konwojowanie i przechowywanie przesyłki, odbiór ładunku od przewoźnika oraz kontrola stanu przesyłki. Od stron podpisujących umowę zależy, które z wyżej wymienionych usług zostaną zapisane w umowie.  

Zapisy umowy przewidują także wypłatę wynagrodzenia spedytorowi, a także zwrot dodatkowych kosztów poniesionych w związku z transportem towaru. Wysokość wynagrodzenia może regulować taryfa spedytora lub umowa. Spedytor może też zażądać zaliczki, jeśli realizacja zlecenia wymaga poniesienia wydatków.

 

Post Author: admin