Jakich pracowników potrzebują przewoźnicy?

Branża transportowa i logistyczna jest wciąż otwarta na nowych pracowników. To duży i chłonny rynek, które oferuje też atrakcyjne wynagrodzenie, zwłaszcza doświadczonym specjalistom. Jakiego rodzaju pracowników poszukuje dziś praktycznie każdy przewoźnik? Praca czeka przede wszystkim na kierowców oraz spedytorów, ale potrzebni są też mechanicy, magazynierzy oraz inni pracownicy obsługi.

Kogo szuka przewoźnik? Praca dla specjalistów

Do pracy w firmie logistycznej lub transportowej wymagane są odpowiednie kompetencje oraz uprawnienia. Dotyczy to zwłaszcza kierowców, którzy do kierowania pojazdami ciężarowymi muszą posiadać odpowiednie prawo jazdy (najczęściej kategorii C+E) oraz zdać egzamin uprawniający do wykonywania zawodu. Dodatkowe uprawnienia niezbędne są na przykład do przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR). Na takich wykwalifikowanych kierowców czeka dziś przeciętny przewoźnik. Praca czeka też na specjalistów w dziedzinie spedycji i logistyki, którzy ukończyli odpowiednie kursy i studia w tym zakresie. Od takich pracowników pracodawcy oczekują też dużego doświadczenia.

Predyspozycje do zawodu

Warto wspomnieć, że prowadzenie pojazdu to nie jedyne kompetencje, których wymaga od kierowców przewoźnik. Praca na tym stanowisku wiąże się też z koniecznością odpowiadania za transportowany ładunek oraz pojazd. Kierowcy wypełniają szereg dokumentów transportowych, wykonują załadunek i rozładunek towaru oraz uczestniczą w procedurach związanych z odprawą celną. Muszą też ściśle przestrzegać przepisów związanych m.in. z czasem pracy. Szerokich kompetencji wymaga też praca na stanowisku spedytora, czyli osoby odpowiedzialnej za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem transportu. Spedytor musi wykazywać się dużą samodzielnością, odpowiedzialnością oraz odpornością na stres. Powinien też posiadać wszechstronną wiedzę,  wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętności analitycznego myślenia.

Post Author: admin