Rola oraz zadania firm transportowych i logistycznych

Spedycja i transport to najważniejsze dziedziny logistyki. Wiele osób nie rozróżnia tych pojęć, traktując je jako określenia dotyczące tych samych zespołów czynności. Istnieją jednak między nimi bardzo istotne różnice. Warto wiedzieć czym się charakteryzują, zwłaszcza jeśli planujemy w najbliższym zlecenie transportu towaru w jednej z funkcjonujących na rynku firm logistycznych.

Spedycja i transport, czyli ścisła kooperacja

Firma transportowa zajmuje się przewozem określonego ładunku z punktu odbioru do miejsca docelowego. Takie przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednią flotą pojazdów, np. samochodów ciężarowych, oraz zatrudnia niezbędnych do jej obsługi pracowników, w tym kierowców. Firma transportowa odpowiada zatem za techniczną i praktyczną stronę przewozu ładunku. Organizacja przewozu przesyłki, do którego może być potrzebny więcej niż jeden środek transportu, a także inne działania, związane m. in. z magazynowaniem oraz ubezpieczeniem ładunku, to zadania firmy spedycyjnej. Wynika z tego, że spedycja i transport ściśle ze sobą kooperują w celu dostarczenia przesyłki do miejsca docelowego.

Zadania firmy logistycznej – kompleksowa organizacja transportu

Firma logistyczna nie musi posiadać pojazdów ciężarowych i zajmować się transportem ładunku. Zdarza się jednak, że takie przedsiębiorstwo pełni także funkcje firmy transportowej tzn. dysponuje własną infrastrukturą do przewozu towarów. Podstawowe zadania firmy logistycznej są jednak inne. Po jej stronie leży doradztwo w zakresie organizacji transportu, przygotowanie tras przejazdu, wybór środków transportu, nawiązanie współpracy z firmami transportowymi, a także koordynacja poszczególnych etapów przewozu ładunku i ścisły nadzór nad tym procesem. Spedycja i transport to zatem bardzo zbliżone dziedziny działań logistycznych, które nie mogą bez siebie istnieć 

Post Author: admin