Spedycja międzynarodowa wspomaga polską gospodarkę

Polska gospodarka prze do przodu. W 2017 r. PKB wzrosło o około 5,2% w stosunku do roku poprzedniego. Inaczej mówiąc i biorąc szerszą perspektywę, skumulowany wzrost realnego PKB w ostatnich dwóch i pół roku wyniósł aż 11%, co jest najlepszym wynikiem w potencjale wzrostowym wśród 10 największych gospodarek UE. Polska, nota bene jest ósmą, największą gospodarką Unii Europejskiej.

 

W skali światowej wyglądamy równie dobrze,Globalna agencja indeksowa FTSE Russell już przez rokiem ogłosiła decyzję o zmianie klasyfikacji Polski z emerging markets (krajów rozwijających się) do developed markets (krajów rozwiniętych), co oznacza że znaleźliśmy się w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata (wraz z m.in. USA, Japonią , Niemcami czy Australią). Decyzja ta weszła w życie w poniedziałek, 24 września 2018. Przeklasyfikowanie Polski z koszyka rynków wschodzących do rozwiniętych przez FTSE Russel jest pierwszą tego typu decyzją agencji od dekady.

FTSE Russel uzasadniła decyzję „ciągłą poprawą infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, wspieranej przez stały rozwój gospodarczy kraju”. Analitycy są zgodni, że wpływ na taki stan rzeczy mają dobre wskaźniki eksportu czyli rozwój sektora przemysłu i usług, szczególnie branż związanych z transportem i spedycją międzynarodową.

 

Nie bez znaczenia są też nareszcie skuteczna rządowa polityka fiskalna. W latach 2008-2016 strata spowodowana  tak zwaną karuzelą VAT wyniosła zawrotne 220 miliardów zł. Zjawisko to odbiło swój ślad szczególnie w działalności import/eksport oraz transport i spedycja międzynarodowa ze względu na naturę tego rodzaju działalności gospodarczej. Zakładano fikcyjne podmioty gospodarcze które oprócz legalnej działalności zajmowały się także karuzelą VAT, szkodząc tym samy niewymownie kondycji całej branży transportu i spedycji międzynarodowej. Prawodawstwo wprowadzane od 2015 r. skutecznie ograniczyło nadużycia podatkowe co widać również za granicą. Na tle innych państw europejskich Polska wyrasta bowiem na lidera odbudowy wpływów podatkowych. Ogromną korzyścią takiej polityki jest fakt, że Polska może realizować bieżące funkcjonowanie państwa bez konieczności podnoszenia podatków a przyszłości przymierzyć się do obniżki stawek. Dla branży transportu i spedycji międzynarodowej, podobnie jak dla przedsiębiorczości w ogóle, ma to wielkie znaczenie.

Post Author: admin