Transport drogą rozwoju dla wynalazków

Historia transportu jest historią, której należy szukać na początkach rodzącej się cywilizacji. Gdyby nie transport nie byłoby możliwości odkrywania miejsc, przewożenia tak ważnej żywności, czy sprawnej relokacji. To właśnie transport był jednym z ważniejszych czynników wpływających na możliwość odkrywania i tworzenia wynalazków.

Jedną z dziedzin które opływają w wynalazki niekiedy bardzo prozaiczne, jest transport. Głównie z uwagi na ogromne znaczenie jakie miały dla gospodarki koszt i wycena transportu w XIX w. Podczas rewolucji przemysłowej, gwałtownego rozwoju przemysłu i początku gospodarki globalnej. Przykładem takiego wynalazku może być na przykład beczka. Zwyczajna beczka stosowana do przewozu paliw.

Okazało się bowiem, że o wiele bardziej użyteczną dla przemysłu jako paliwo jest ropa oraz nafta. Znaczenie węgla jako surowca energetycznego zaczęło spadać na rzecz właśnie paliwa płynnego. Początkowo ropę sprowadzano z pierwszych pól roponośnych z terenów Kaukazu i bliskiego wschodu. Właśnie koszt i i wycena transportu tego surowca pokazała jak niewydajnym ekonomicznie materiałem do sporządzania beczek okazało się drewno. Beczki drewniane zastąpiono metalowymi, dużo bardziej poręcznymi i lżejszymi. Okute, standaryzowane według rozmiaru beczki stosowane są po dziś dzień.

Proste oraz prozaiczne czynniki, takie jak rodzaj transportu, czy wycena transportu z reguły decydują o polityce, dyplomacji oraz militariów. Nie trzeba jednak być Napoleonem czy Horatio Nelsonem by zrozumieć znaczenie tych czynników. W każdym z przedsiębiorcy jest ziarno stratega i odkrywcy.

 

Post Author: admin