Czy jest w Polsce praca dla przewoźników?

Polska jest obecnie jedną z potęg na europejskim rynku usług transportowych. Zapotrzebowanie na usługi spedycyjne jest duże i stale rośnie. Stawki frachtowe wzrastają, pracy dla przewoźników jest dużo a polskie firmy rozwijają działalność w całej Europie. Problemem może jednak okazać się konkurencja z Europy Zachodniej. Otóż, firmy spedycyjne nie mogąc nawiązać walki z polskimi konkurentami […]