Spedycja międzynarodowa wspomaga polską gospodarkę

Polska gospodarka prze do przodu. W 2017 r. PKB wzrosło o około 5,2% w stosunku do roku poprzedniego. Inaczej mówiąc i biorąc szerszą perspektywę, skumulowany wzrost realnego PKB w ostatnich dwóch i pół roku wyniósł aż 11%, co jest najlepszym wynikiem w potencjale wzrostowym wśród 10 największych gospodarek UE. Polska, nota bene jest ósmą, największą […]